امروز سه شنبه 8 مهر 1399

اخبار و اطلاعیه‌ها

س‍والات پاسخنامه تشریحی آزمون جامع مدرسه - مرحله اول - آذرماه 1398
* پایه هشتم (دفترچه سوالات / پاسخنامه تشریحی)
* پایه نهم (دفترچه سوالات / پاسخنامه تشریحی)


اعلام نتايج آزمون‌ها

آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه استان اصفهان - مرحله دوم - اسفندماه 1397


کلید و سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه استان اصفهان (مرحله دوم - اسفندماه 1397)


* دهم انسانی (سوال / کلید)
* دهم تجربی (سوال / کلید)
* دهم ریاضی (سوال / کلید)
* دهم معارف (سوال / کلید)

* یازدهم انسانی (سوال/کلید)
* یازدهم تجربی (سوال/کلید)
* یازدهم ریاضی (سوال/کلید)
* یازدهم معارف (سوال/کلید)

* دوازدهم انسانی (سوال / کلید
* دوازدهم تجربی (سوال / کلید)
* دوازدهم ریاضی (سوال / کلید)


سوالات، کلید و پاسخنامه تشریحی مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول استان اصفهان
* پایه هشتم (سوالات / کلید / پاسخ تشریحی / پاسخ تشریحی ریاضی)
سوالات، کلید و پاسخنامه تشریحی آزمون پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول استان اصفهان
* پایه هشتم (سوالات / کلید / پاسخ تشریحی)